Dane firmowe

Identyfikacja wizualna
IBL (Sp. z o.o.), Instytut Badań Logistycznych (Sp. z o.o.)
LRI (Ltd), Logistics Research Institute (Ltd)
IBL Logo

Nazwa skrócona
Instytut Badań Logistycznych Sp. z o.o.

Nazwa pełna
Instytut Badań Logistycznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres siedziby
ul. Frezerów 3
20-209 Lublin, Polska

E-mail
info@instytut-bl.pl lub info@instytut-bl.eu

WWW
http://instytut-bl.pl lub http://instytut-bl.eu

NIP
712-329-92-99

REGON
362221597

KRS
0000571017

Sąd rejestrowy
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy
5 000 PLN (w całości opłacony)